انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران- آینده
بحث و گفتگو در کافه خرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/9 | 
نشست درباره نقد کتاب "مرگ مدرسه" 
از شما دعوت می شود در تاریخ هفدهم تیر در نشستی در کافه خرد که به منظور نقد کتاب مرگ مدرسه با حضور اساتید گرانقدرنعمت الله فاضلی و مرتضی نظری حضور بهم رسانید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران:
http://iase-ngo.ir/find.php?item=1.116.147.fa
برگشت به اصل مطلب