انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
گفتگوی دکتر سعادتی عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران با خبرگزاری پانا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/9 | 
دکتر سعادتی عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران در گفتگو با خبرگزاری پانا، مشاوران را راهنمای امین و دلسوزی دانست که می توانند برای دانش آموزان مسیر رشد و ترقی را هموار کنند. این گفتگو در تاریخ 7 تیر ماه در سایت خبرگزاری پانا قرار داده شده است.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران:
http://iase-ngo.ir/find.php?item=1.63.146.fa
برگشت به اصل مطلب