انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران- صفحه اصلی
کارگاه های برگزار شده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/23 | 
دوره کارورزی و توانمندسازی مشاوران

                  
کارگاه تفسیر نقاشی کودک
            
کارگاه روانشناسی شخصیت مبتنی بر اسطوره‌شناسی و آرکی‌تایپ‌های یونگ


                    
همایش سرآغاز دانایی و آفرینش خویشتن
         
سایر کارگاه ها

نشانی مطلب در وبگاه انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران:
http://iase-ngo.ir/find.php?item=1.54.144.fa
برگشت به اصل مطلب