انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران- کمیته آموزش و پرور و هویت
کمیته آموزش و پرور و هویت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/11 | 

    

درباره کمیته آموزش و پرورش و هویت

  

  «هویت» ( Identity ) کسیتی و چیستی فرد و گروه را در عرصه اجتماعی نشان می‏دهد و اشتراکات و امتیازات افراد و گروه‏ها را برجسته می‏سازد. هویت اجتماعی، مبتنی بر تعلقات و دلبستگی‏ها شکل می‏گیرد و مبنایی برای تعهدات و نیز پیوندهای عاطفی، عقلی و رفتاری فرد و جامعه فراهم می‏آورد. بنابراین هویت اجتماعی حلقه اتصال اعضای یک گروه و جامعه است و سرمایه‏های مشترک اجتماعی را تقویت می‏کند.

  هویت اجتماعی، البته امری سیال و انعطاف‏پذیر است که در شرایط گوناگون و تحت تأثیر عوامل مختلف دچار تغییر و ضعف و قوت می‏شود. در این میان، فرایند جامعه‏پذیری و کارگزاران آن از جمله آموزش و پرورش نقش اصلی را در اعتلا یا اضمحلال هویت اجتماعی بر عهده دارند. هویت جمعی ایرانیان که مبتنی بر ارکان ملی، دینی، فرهنگی و تاریخی شکل گرفته و در طول زمان فراز و فرودهایی را تجربه کرده است، در شرایط کنونی متأثر از نظام آموزش و پرورش است که پوششی نسبتاً فراگیر بر شهروندان ایرانی داشته و دارد.

  بر این اساس، مطالعه و بررسی نقش و عملکرد آموزش و پرورش در تقویت یا تضعیف هویت دینی و ملی کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی، محور فعالیت کمیته «آموزش و پرورش و هویت» را تشکیل می‏دهد. در این راستا تأمل در فرایندهای موجود و مطلوب، تحلیل برنامه‏ها و متون درسی و نیز ساختارها و عملکردهای آموزشی و پرورشی از منظر تقویت تعلقات و تعهدات دینی و ملی، از خلال اجرای برنامه‏های مختلفی اعم از برگزاری نشست‏ها و همایش‏های علمی، تألیف و ترجمه کتب، تدوین و انتشار مقالات و ... در این کمیته مطمح نظر قرار می‏گیرد.

                       سید ضیاء هاشمی

                 مسئول کمیته آ و پ و هویت


 نشست‌ها 

متن سخنرانی توسعه و آموزش وپرورش 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران:
http://iase-ngo.ir/find.php?item=1.227.133.fa
برگشت به اصل مطلب