انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران- صفحه اصلی
فراخوان شرکت در انتخابات هیات مدیره انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/30 | 
بدینوسیله به اطلاع می رساند مجمع عمومی انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران در روز چهارشنبه 18 دی ماه 1398 ساعت 17 در در محل میدان ولیعصر، ابتدای خیابان دمشق، شماره 9، پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات برگزار می گردد. لذا کلیه اعضای محترم انجمن که شرایط شرکت در انتخابات را دارندمی توانند با در دست داشتن کارت ملی و شماره عضویت در انجمن هم به عنوان رآی دهنده و هم به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کنند. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران:
http://iase-ngo.ir/find.php?item=1.211.151.fa
برگشت به اصل مطلب