[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: فصلنامه علمي-ترويجي جامعه شناسي آموزش و پرورش كنفرانس ساليانه انجمن جامعه شناسي آموزش و پرورش ايران ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره ما::
نشریات و انتشارات::
سمینارها و نشستها::
واحدهای استانی::
کمیته ها ::
بخش دانشجویی::
اخبار رویدادها::
عضویت در انجمن::
بخش آموزش::
مراکز مرتبط::
برقراری ارتباط::
تفاهم نامه ها::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
اسناد راهبردی::
کمیته آموزش و پرور و هویت ::
مصاحبه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
اطلاعیه ها
 
 
..
:: نشست های پیشین ::

 

  نشست های علمی ، سخنرانی ها، همایش وکارگاه های آموزشی انجمن جامعه شناسی آموزش وپرورش

  نشست علمی

  موضوع سخنرانی

  سخنران

  پست سازمانی

 

 

  نشست علمی

  زمان: چهارشنبه

1389/5/20

  آموزش وپرورش و توسعه

  جناب آقای دکتر

  عبدالله انصاری

  

  سخنرانی

  چهارشنبه 1389/9/17

  تاثیر نظام آموزشی بر نظام اقتصادی

  جناب آقای دکتر

  عباس معدن دار آرانی

  

 

  کارگاه آموزشی

  چهار شنبه 1389/10/15

  (نقش ارتباطات در آموزش وپرورش)

  

  جناب آقای دکتر

  اسماعیل قدیمی

  عضو هیأت علمی دانشگاه

  آموزش و پرورش و جهانی شدن

  چهارشنبه

1390/2/28

  آموزش و پرورش و جهانی شدن

  (تأکید بر نظام آموزشی ژاپن)

  

  سرکار خانم پروفسور کیکو ساکورایی

  

  استاد دانشگاه واسدا- ژاپن

  سخنرانی

  یکشنبه

1390/3/29

  آموزش و پرورش و جهانی شدن

  جناب آقای دکتر

  داور شیخاوندی

  

  عضو هیات علمی دانشگاه

  کارگاه آموزشی

  زمان:

1390/4/22

  نقد و بررسی کتاب جامعه شناسی 1

  جناب آقای دکتر

  علیرضا شریفی یزدی

  

  عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

  نشست علمی

  زمان : چهارشنبه 1390/4/29

  جهانی شدن و آموزش وپرورش

  سرکار خانم دکتر

  محب حسینی

  

  رئیس بخش آموزش کمیسیون ملی جهانی یونسکو

  کارگاه آموزشی

  زمان : چهارشنبه 1390/7/27

  جامعه پذیری وعوامل اجتماعی موثر بر شخصیت اجتماعی پیشرفته

  جناب آقای دکتر

  بیژن زارع

  

  

  عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم

  

  کارگاه آموزشی

زمان :  سه شنبه

1/9 /1390

  آموزش وپرورش وسرمایه انسانی

  جناب آقای دکتر

  سید ضیاء هاشمی

  

  رئیس موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

  

  نشست علمی
زمان:

1390/9/29

  توسعه و آموزش پژوهش محور

  جناب آقای دکتر

  نعمت الله متین

  

  

  

  

  عضوپژوهشکده مطالعات آموزش وپرورش

  سخنرانی

  زمان : چهار شنبه 1390/10/21

  انسان شناسی آموزش وپرورش

  جناب اقای دکتر

  علیرضا قبادی

  عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

  رئیس پژوهشکده خانواده ، پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

  مجمع عمومی

  زمان : چهارشنبه 1390/11/12

  جلسه مجمع عمومی انجمن جامعه شناسی آموزش وپرورش

  

  

  کارگاه آموزشی

  سه شنبه 1390/12/9

   فرهنگ وهویت

  

  جناب آقای دکتر

  علیرضا شریفی یزدی

  

  عضوپژوهشکده مطالعات آموزش وپرورش

  

  

  سخنرانی

  زمان :

1390/12/15

  فلسفه آموزش وپرورش در جامعه

  " بررسی شیوه های ارتقاء تاثیر کیفی نقش آموزش وپرورش در رشد وتوسعه ارزشهای اخلاقی "

  جناب آقای دکتر

  حسن عباسی

  

  رئیس مرکز بررسی های دکترینال

  

  

  

  

  

  

  ارائه پایان نامه

  زمان چ هارشنبه

1391/3/24

  تحلیل ساختار هاو

  سیاست های آموزش و پرورش از دو منظر انتقادی و کارکردی

  جناب آقای

  محسن غلامی

  

  دانشجوی کارشناسی ارشد

  

  

  کارگاه آموزشی

  چهارشنبه

1391/1/30

  هویت و جوان

  جناب آقای دکتر علیرضا شریفی

  

  عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

  کارگاه آموزشی

  زمان : چهارشنبه

 1391/3/17

  جامعه پذیری و

آموزش و پرورش

  جناب آقای دکتر حسین دهقان

  

  عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات اموزش وپرورش

  

  نشست علمی

  زمان : چهارشنبه 1391/4/7

  "جنسیت و برنامه ریزی درسی

  جناب آقای دکتر

  محمد حسنی

  

  عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات اموزش وپرورش

  

  کارگاه آموزشی

  زمان : دوشنبه 1391/6/13

چگونه بنویسیم

  

  سرکار خانم دکتر

  ویدا رحیمی نژاد

  

  عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

  

  کارگاه آموزشی

  زمان : دوشنبه

 1391/6/20

  

  

   چگونه بنویسیم2

  سر کار خانم دکتر

  ویدا رحیمی نژاد

  عضو هیات علمی پژوهشگاه

  مطالعات آموزش وپرورش

    نقد و بررسی

  زمان: شنبه

1391/7/22

  کتاب جامعه شناسی پیش دانشگاهی

  "نظام جهانی"

  

  

  جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی

  

  عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

  نشست علمی

  زمان:شنبه

1391/8/6

  رویکردهای جامعه شناسی مدرن در آموزش و پرورش

  (نظریات جدید آموزش و پرورش)

  

  

  حضور سرکار خانم دکتر طلیعه خادمیان

  

  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

  کارگاه آموزشی کتاب جامعه شناسی" نظام جهانی"

  زمان: چهارشنبه 1391/8/10

  فرهنگ جهانی 1و2

  عقاید ارزش های بنیادین فرهنگ غرب

  

  جناب آقای عینی زاده

  دبیر آموزش وپرورش

  نشست علمی:

  زمان:دوشنبه 1391/8/15

  تعلیم وتربیت و آموزه های مولانا

  

 جناب آقای دکتر

  فرشاد نادری نیا

  

  دکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی عضو هیات علمی دانشگاه

  و مدیر گروه مدیریت فرهنگی و هنری

  

  کارگاه آموزشی کتاب جامعه شناسی" نظام جهانی"

  زمان: چهارشنبه 1391/8/17

  تکوین فرهنگ جدید غرب، جامعه جهانی ، تحولات نظام جهانی

  

  سر کار خانم فتحی

  عضو آموزش وپرورش

  کارگاه آموزشی کتاب جامعه شناسی" نظام جهانی"

  زمان :چهارشنبه 1391/9/1

  

  

  تحولات نظام جهانی جنگ ها ، بحران های زیست محیطی ،

  معرفتی و معنوی

  

  

  سر کار خانم بیدقی

  

  دبیر آموزش و پروش

  کارگاه آموزشی کتاب جامعه شناسی" نظام جهانی"

چهارشنبه

1391/9/8

  بیدارگران اسلامی ومنورالفکران وروشنفکران

  غرب زده انقلاب اسلامی ایران ، بیداری اسلامی

  

  جناب آقای نبی زاده

  

  دبیر آموزش و پروش

    کارگاه آموزشی

  منطقه یک

  زمان :یک شنبه 1391/9/12

  

  نقد و بررسی کتاب جامعه شناسی" نظام جهانی" 

  جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی

  عضو پژوهشگاه

مطالعات آموزش و پرورش

  کارگاه آموزشی 

 زمان: چهارشنبه

1391/9/22

  جمع بندی و بررسی چارچوب تالیف کتاب جامعه شناسی پیش  دانشگاهی "نظام جهانی"

 

  

  جناب آقای دکتر عیوضی

  

  عضو تا لیف

کتب سازمان پژوهش

  کارگاه آموزشی

استان سمنان

  زمان:پنجشنبه 1391/12/3

  

  کتاب جامعه شناسی" نظام جهانی"

  جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی

  عضو پژوهشگاه

مطالعات آموزش وپرورش

  کارگاه آموزشی

  زمان: شنبه

1391/12/12 

  ضرورت آموزش سواد رسانه ای برای دانش آموزان (جامعه)

  سر کار خانم دکتر شهناز هاشمی

  

  عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات اموزش وپرورش

  

  کارگاه آموزشی

  زمان:چهارشنبه 1392/1/21

  روایت و هویت: هویت­سازی کودکان و نوجوانان

  

  جناب آقای دکتر

  احمد گل­محمدی

  

  عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

  

  کارگاه آموزشی

  زمان: شنبه

1392/2/7

  " بازتاب موضوع خلیج فارس در کتب درسی مطالعات اجتماعی

  

  

  سر کار خانم دکتر شهناز هاشمی

  

   عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات اموزش وپرورش

  

  کارگاه آموزشی

  زمان :دوشنبه

  1392/3/13

  

  اتنوگرافی آموزش و پرورش

  جناب آقای دکتر علیرضا قبادی

  

  عضو هیات علمی

پژوهشگاه ودانشگاه خوارزمی

دفعات مشاهده: 13593 بار   |   دفعات چاپ: 2732 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 93 بار   |   0 نظر
::
انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران Iranian Association for Sociology of Education
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 43 queries by YEKTAWEB 4657