[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: فصلنامه علمي-ترويجي جامعه شناسي آموزش و پرورش كنفرانس ساليانه انجمن جامعه شناسي آموزش و پرورش ايران ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره ما::
نشریات و انتشارات::
سمینارها و نشستها::
واحدهای استانی::
کمیته ها ::
بخش دانشجویی::
اخبار رویدادها::
عضویت در انجمن::
بخش آموزش::
مراکز مرتبط::
برقراری ارتباط::
تفاهم نامه ها::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
اسناد راهبردی::
کمیته آموزش و پرور و هویت ::
مصاحبه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
اطلاعیه ها
 
 
..
:: متن اولیه اساسنامه انجمن ::

به نام خدا 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – معاونت پژوهشی

 دفتر انجمن های علمی ایران

 اساسنامه انجمن ایرانی جامعه شناسی آموزش و پرورش

 فصل اول – کلیات و اهداف

ماده 1: به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به انجمن ایرانی جامعه شناسی آموزش و پرورش که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

ماده 2: انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده 3: مرکز انجمن در شهر تهران می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود. تبصره: هیئت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم – وظایف و فعالیتها:

ماده 5: به‌منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد: 1

-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم جامعه شناسی آموزش و پرورش سر و کار دارند. 2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.

5-5- برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

 6-5- انتشار کتب و نشریات علمی.

فصل سوم – انواع و شرایط عضویت

 1-6-عضویت پیوسته مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته انجمن درآیند.

2-6- عضویت وابسته: اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

3-6- عضویت دانشجویی: کلیه دانشجویانی که در رشته‌های علوم اجتماعی به تحصیل اشتغال دارند.

 4-6- عضویت افتخاری: شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های جامعه شناسی آموزش و پرورش حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.

 5-6- اعضای مؤسساتی حقوقی)سازمانهایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند

(. تبصره 1: افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 می‌باشند با تصویب هیئت مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

 تبصره 2: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

 ماده 7: هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدکرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

 تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

 ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

 1-8- استعفای کتبی

 2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

فصل چهارم – ارکان انجمن

ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی

 ب: هیئت مدیره

ج: بازرسان

ماده 10 : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

1-10- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

 2-10- در صورتی که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با هر تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت.

 3-10- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرسان و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.

تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به‌صورت کتبی یا آگهی در روزنامه‌ کثیر‌الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2: یک‌سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرسان انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرسان تصریح نمایند.

تبصره 3: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهدبود که در تقاضانامه ذکر شده‌است و هیئت رئیسه مجمع از میان اعضا انتخاب خواهد شد.

ماده 11: وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده

 1-11-انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان

 2-11-تصویب خط مشی انجمن

3-11-بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرسان

 4-11-تعیین میزان حق عضویت

 5-11-تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

 6-11-عزل هیئت مدیره و بازرسان

 7-11-تصویب انحلال انجمن

8-11-بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

تبصره 1: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.

 تبصره 2: اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

 تبصره 3: اعضای هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان کاندیدا کرده‌اند.

تبصره4: مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در موارد بندهای5-11 و 6-11 و 7-11 تشکیل می شود.

ب– هیئت مدیره( شورای اجرایی)

ماده 12: هیئت مدیره انجمن مرکب از 7عضو اصلی و 2 عضو علی‌البدل می باشد. که هر 2 سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند. .

1-12- هیچیک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

 2-12- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

3-12- هیئت مدیره حداکثر تا 2 ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.

 4-12- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادارر با امضای رئیس و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس یا قائم مقام معتبر است.

 5-12- هیئت مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

 6-12- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

 7-12- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می‌شود.

8-12- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهدبود.

9-12- درصورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.

 10-12- شرکت بازرسان در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

11-12- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید. تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.

ماده 13: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

 2-13- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.

 3-13- هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می‌دهد.

 4-13- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می‌باشد.

 5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر. 6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به‌غیر.

 7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

 8-13- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن

 9-13- جلب هدایا و کمکهای مالی

10-13- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی

 11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

12-13- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ج – بازرسان

 ماده 14: مجمع عمومی عادی 2 نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت 2 سال انتخاب می‌نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 15: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

 1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

 2-15- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

 3-15- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگیرد.

فصل پنجم – گروههای علمی انجمن

ماده 16: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می‌پردازند. 1-گروههای تخصصی

2-کمیته آموزش و پژوهش

3-کمیته انتشارات

4-کمیته آمار و اطلاعات

 5-کمیته پذیرش و روابط عمومی

 6-کمیته گردهمایی‌های علمی 1-16- تهیه و تصویب آیین نامه تشکیل گروهها با انجمن است.

دفعات مشاهده: 12513 بار   |   دفعات چاپ: 1593 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 81 بار   |   0 نظر
::
انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران Iranian Association for Sociology of Education
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 43 queries by YEKTAWEB 4657