[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: فصلنامه علمي-ترويجي جامعه شناسي آموزش و پرورش كنفرانس ساليانه انجمن جامعه شناسي آموزش و پرورش ايران ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره ما::
نشریات و انتشارات::
سمینارها و نشستها::
واحدهای استانی::
کمیته ها ::
بخش دانشجویی::
اخبار رویدادها::
عضویت در انجمن::
بخش آموزش::
مراکز مرتبط::
برقراری ارتباط::
تفاهم نامه ها::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
اسناد راهبردی::
کمیته آموزش و پرور و هویت ::
مصاحبه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
اطلاعیه ها
 
 
..
:: نشست های پیشین ::

 

  نشست های علمی ، سخنرانی ها، همایش وکارگاه های آموزشی انجمن جامعه شناسی آموزش وپرورش

  نشست علمی

  موضوع سخنرانی

  سخنران

  پست سازمانی

 

 

  نشست علمی

  زمان: چهارشنبه

1389/5/20

  آموزش وپرورش و توسعه

  جناب آقای دکتر

  عبدالله انصاری

  

  سخنرانی

  چهارشنبه 1389/9/17

  تاثیر نظام آموزشی بر نظام اقتصادی

  جناب آقای دکتر

  عباس معدن دار آرانی

  

 

  کارگاه آموزشی

  چهار شنبه 1389/10/15

  (نقش ارتباطات در آموزش وپرورش)

  

  جناب آقای دکتر

  اسماعیل قدیمی

  عضو هیأت علمی دانشگاه

  آموزش و پرورش و جهانی شدن

  چهارشنبه

1390/2/28

  آموزش و پرورش و جهانی شدن

  (تأکید بر نظام آموزشی ژاپن)

  

  سرکار خانم پروفسور کیکو ساکورایی

  

  استاد دانشگاه واسدا- ژاپن

  سخنرانی

  یکشنبه

1390/3/29

  آموزش و پرورش و جهانی شدن

  جناب آقای دکتر

  داور شیخاوندی

  

  عضو هیات علمی دانشگاه

  کارگاه آموزشی

  زمان:

1390/4/22

  نقد و بررسی کتاب جامعه شناسی 1

  جناب آقای دکتر

  علیرضا شریفی یزدی

  

  عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

  نشست علمی

  زمان : چهارشنبه 1390/4/29

  جهانی شدن و آموزش وپرورش

  سرکار خانم دکتر

  محب حسینی

  

  رئیس بخش آموزش کمیسیون ملی جهانی یونسکو

  کارگاه آموزشی

  زمان : چهارشنبه 1390/7/27

  جامعه پذیری وعوامل اجتماعی موثر بر شخصیت اجتماعی پیشرفته

  جناب آقای دکتر

  بیژن زارع

  

  

  عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم

  

  کارگاه آموزشی

زمان :  سه شنبه

1/9 /1390

  آموزش وپرورش وسرمایه انسانی

  جناب آقای دکتر

  سید ضیاء هاشمی

  

  رئیس موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

  

  نشست علمی
زمان:

1390/9/29

  توسعه و آموزش پژوهش محور

  جناب آقای دکتر

  نعمت الله متین

  

  

  

  

  عضوپژوهشکده مطالعات آموزش وپرورش

  سخنرانی

  زمان : چهار شنبه 1390/10/21

  انسان شناسی آموزش وپرورش

  جناب اقای دکتر

  علیرضا قبادی

  عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

  رئیس پژوهشکده خانواده ، پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

  مجمع عمومی

  زمان : چهارشنبه 1390/11/12

  جلسه مجمع عمومی انجمن جامعه شناسی آموزش وپرورش

  

  

  کارگاه آموزشی

  سه شنبه 1390/12/9

   فرهنگ وهویت

  

  جناب آقای دکتر

  علیرضا شریفی یزدی

  

  عضوپژوهشکده مطالعات آموزش وپرورش

  

  

  سخنرانی

  زمان :

1390/12/15

  فلسفه آموزش وپرورش در جامعه

  " بررسی شیوه های ارتقاء تاثیر کیفی نقش آموزش وپرورش در رشد وتوسعه ارزشهای اخلاقی "

  جناب آقای دکتر

  حسن عباسی

  

  رئیس مرکز بررسی های دکترینال

  

  

  

  

  

  

  ارائه پایان نامه

  زمان چ هارشنبه

1391/3/24

  تحلیل ساختار هاو

  سیاست های آموزش و پرورش از دو منظر انتقادی و کارکردی

  جناب آقای

  محسن غلامی

  

  دانشجوی کارشناسی ارشد

  

  

  کارگاه آموزشی

  چهارشنبه

1391/1/30

  هویت و جوان

  جناب آقای دکتر علیرضا شریفی

  

  عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

  کارگاه آموزشی

  زمان : چهارشنبه

 1391/3/17

  جامعه پذیری و

آموزش و پرورش

  جناب آقای دکتر حسین دهقان

  

  عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات اموزش وپرورش

  

  نشست علمی

  زمان : چهارشنبه 1391/4/7

  "جنسیت و برنامه ریزی درسی

  جناب آقای دکتر

  محمد حسنی

  

  عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات اموزش وپرورش

  

  کارگاه آموزشی

  زمان : دوشنبه 1391/6/13

چگونه بنویسیم

  

  سرکار خانم دکتر

  ویدا رحیمی نژاد

  

  عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

  

  کارگاه آموزشی

  زمان : دوشنبه

 1391/6/20

  

  

   چگونه بنویسیم2

  سر کار خانم دکتر

  ویدا رحیمی نژاد

  عضو هیات علمی پژوهشگاه

  مطالعات آموزش وپرورش

    نقد و بررسی

  زمان: شنبه

1391/7/22

  کتاب جامعه شناسی پیش دانشگاهی

  "نظام جهانی"

  

  

  جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی

  

  عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

  نشست علمی

  زمان:شنبه

1391/8/6

  رویکردهای جامعه شناسی مدرن در آموزش و پرورش

  (نظریات جدید آموزش و پرورش)

  

  

  حضور سرکار خانم دکتر طلیعه خادمیان

  

  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

  کارگاه آموزشی کتاب جامعه شناسی" نظام جهانی"

  زمان: چهارشنبه 1391/8/10

  فرهنگ جهانی 1و2

  عقاید ارزش های بنیادین فرهنگ غرب

  

  جناب آقای عینی زاده

  دبیر آموزش وپرورش

  نشست علمی:

  زمان:دوشنبه 1391/8/15

  تعلیم وتربیت و آموزه های مولانا

  

 جناب آقای دکتر

  فرشاد نادری نیا

  

  دکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی عضو هیات علمی دانشگاه

  و مدیر گروه مدیریت فرهنگی و هنری

  

  کارگاه آموزشی کتاب جامعه شناسی" نظام جهانی"

  زمان: چهارشنبه 1391/8/17

  تکوین فرهنگ جدید غرب، جامعه جهانی ، تحولات نظام جهانی

  

  سر کار خانم فتحی

  عضو آموزش وپرورش

  کارگاه آموزشی کتاب جامعه شناسی" نظام جهانی"

  زمان :چهارشنبه 1391/9/1

  

  

  تحولات نظام جهانی جنگ ها ، بحران های زیست محیطی ،

  معرفتی و معنوی

  

  

  سر کار خانم بیدقی

  

  دبیر آموزش و پروش

  کارگاه آموزشی کتاب جامعه شناسی" نظام جهانی"

چهارشنبه

1391/9/8

  بیدارگران اسلامی ومنورالفکران وروشنفکران

  غرب زده انقلاب اسلامی ایران ، بیداری اسلامی

  

  جناب آقای نبی زاده

  

  دبیر آموزش و پروش

    کارگاه آموزشی

  منطقه یک

  زمان :یک شنبه 1391/9/12

  

  نقد و بررسی کتاب جامعه شناسی" نظام جهانی" 

  جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی

  عضو پژوهشگاه

مطالعات آموزش و پرورش

  کارگاه آموزشی 

 زمان: چهارشنبه

1391/9/22

  جمع بندی و بررسی چارچوب تالیف کتاب جامعه شناسی پیش  دانشگاهی "نظام جهانی"

 

  

  جناب آقای دکتر عیوضی

  

  عضو تا لیف

کتب سازمان پژوهش

  کارگاه آموزشی

استان سمنان

  زمان:پنجشنبه 1391/12/3

  

  کتاب جامعه شناسی" نظام جهانی"

  جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی

  عضو پژوهشگاه

مطالعات آموزش وپرورش

  کارگاه آموزشی

  زمان: شنبه

1391/12/12 

  ضرورت آموزش سواد رسانه ای برای دانش آموزان (جامعه)

  سر کار خانم دکتر شهناز هاشمی

  

  عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات اموزش وپرورش

  

  کارگاه آموزشی

  زمان:چهارشنبه 1392/1/21

  روایت و هویت: هویت­سازی کودکان و نوجوانان

  

  جناب آقای دکتر

  احمد گل­محمدی

  

  عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

  

  کارگاه آموزشی

  زمان: شنبه

1392/2/7

  " بازتاب موضوع خلیج فارس در کتب درسی مطالعات اجتماعی

  

  

  سر کار خانم دکتر شهناز هاشمی

  

   عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات اموزش وپرورش

  

  کارگاه آموزشی

  زمان :دوشنبه

  1392/3/13

  

  اتنوگرافی آموزش و پرورش

  جناب آقای دکتر علیرضا قبادی

  

  عضو هیات علمی

پژوهشگاه ودانشگاه خوارزمی

  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
دفعات مشاهده: 12790 بار   |   دفعات چاپ: 2594 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 93 بار   |   0 نظر
انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران Iranian Association for Sociology of Education
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4570