[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: فصلنامه علمي-ترويجي جامعه شناسي آموزش و پرورش كنفرانس ساليانه انجمن جامعه شناسي آموزش و پرورش ايران ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره ما::
نشریات و انتشارات::
سمینارها و نشستها::
واحدهای استانی::
کمیته ها ::
بخش دانشجویی::
اخبار رویدادها::
عضویت در انجمن::
بخش آموزش::
مراکز مرتبط::
برقراری ارتباط::
تفاهم نامه ها::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
اسناد راهبردی::
کمیته آموزش و پرور و هویت ::
مصاحبه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
اطلاعیه ها
 
 
..
:: کمیته آموزش وپرورش و آسیب های اجتماعی ::
 | تاریخ ارسال: 1396/5/2 | 
زیست نامه
نام و نام خانوادگی: علیرضا شریفی یزدی
تاریخ تولد: 1338
محل تولد : کرمان
مدرک و رشته تحصیلی: p.h.dعلوم اجتماعی(روانشناسی اجتماعی)
سوابق تحصیلی:
مقطع دانشگاه سال
لیسانس شهید باهنر 1372
فوق لیسانس اصفهان 1377
p.hd Y.S.U 1391
حوزه تحقیق و تدریس:
  • جامعه شناسی خانواده و جوانان
  • تعلیم و تربیت
سوابق تدریس:
نام دانشگاه و موسسه آموزش عالی سنوات تدریس
مراکز تربیت معلم 8 سال
مرکز آموزش عالی خواجه نصیر 8سال
دانشگاه شهید باهنر 3 سال
دانشگاه آزاد اسلامی 8 سال
مرکز آموزش عالی استاد احمد آرام 2 سال
دانشگاه علمی- کاربردی 5 سال
دوره های آموزشی:
1 روش تحقیق در علوم رفتاری( مبانی)
2 روش تحقیق درعلومرفتاری( پیشرفته)
3 کاربرد آمار در علوم رفتاری(مبانی)
4 کاربردآماردرعلومرفتاری(پیشرفته)
5 کاربرد spssدر پژوهش
6 تربیت مدرس آموزش خانواده
7 تربیت مدرس مهارت های زندگی در خانواده
8 تربیت پژوهشگر خانواده
9 آموزش و تربیت جنسی در خانواده
10 آینده پژوهی در خانواده ایرانی
11 شیوه های سازگاری با کودک ناسازگار
 
طرح های پژوهشی :
ردیف نام طرح پژوهشی پژوهشگر سال اجرا مرکز علمی سفارش دهنده پژوهش
1 مطالعه نوع و میزان تفکر نوگرا در بین دانشجویان دختر دانشگاه های شهر تهران علیرضا شریفی 1391 Y.S.U
2 مطالعه میزان وچگونگی تاثیرارتباط اولیاومربیان برپیشرفت تحصیلی- تربیتی دانش آموزان علیرضا شریفی 1391 پژوهشکده خانواده
3 مطالعه فضای فرهنگی سرویس مدرسه علیرضاشریفی 1390 پژوهشکده خانواده
4 بررسی وضعیت آموزش وتربیت جنسی درآموزش وپرورش وخانواده علیرضاشریفی 1389 پژوهشکده خانواده
5 مطالعه تطبیقی مشارکت اولیادرامورمدرسه درکشورهای مختلف علیرضاشریفی 1388 پژوهشکده خانواده
6 موانع سوادآموزی دختران درمناطق محروم علیرضاشریفی 1387 نهضت سواد آموزی
7 رابطه آموزش مهارتهای زندگی باکاهش تقاضاسوءمصرف موادمخدر علیرضاشریفی 1386 ستاد مبارزه با مصرف مواد
8 تاثیرعملکردگروههای آموزشی بروضعیت آموزشی مدارس متوسطه علیرضاشریفی 1385 پژوهشکده تعلیم و تربیت
9 کارایی درونی آموزش فنی وحرفه ای علیرضاشریفی 1384 پژوهشکده تعلیم وتربیت
10 تاثیرپدیده چندشغلی برکارایی معلمان علیرضاشریفی 1383 پژوهشکده تعلیم وتربیت
11 بررسی خودناتوان سازی دانش آموزان دبیرستان علیرضاشریفی 1382 پژوهشکده تعلیم وتربیت
12 فراتحلیل طرحهای تربیتی شورای تحقیقات علیرضاشریفی 1381 پژوهشکده تعلیم وتربیت
13 پروژه آموزش شهروندی علیرضاشریفی 1380 پژوهشکدهتعلیموتربیت
14 بررسی تاریخ آموزش وپرورش کرمان ازآغازاسلام تازندیه علیرضاشریفی 1379 پژوهشکده تعلیم وتربیت
15 عوامل مرتبط باگرایش معلمان به روشهای فعال تدریس علیرضاشریفی 1378 پژوهشکده تعلیم وتربیت
16 طراحی الگوی مناسب توزیع منابع مالی آموزش وپرورش علیرضاشریفی 1377 پژوهشکده تعلیم وتربیت
17 ارزشیابی آموزشهای شاخه کارودانش علیرضاشریفی 1376 پژوهشکده تعلیم وتربیت
18 بررسی وضعیت جسمانی دانش آموزان وانطباق آن بااستانداردهای موجود علیرضاشریفی 1375 پژوهشکده تعلیم وتربیت
19 بررسی تاریخ آموزش وپرورش ناحیه یک کرمان علیرضاشریفی 1374 پژوهشکده تعلیم وتربیت
20 بررسی تاریخ آموزش وپرورش عنبرآباد علیرضاشریفی 1373 پژوهشکده تعلیم وتربیت
21 ارزیابی طرحهای ستادآموزش درعمق علیرضاشریفی 1372 پژوهشکده تعلیم وتربیت
22 مقایسه میزان شیوع سندرم فرسودگی شغلی دربین معلمان دوره های تحصیلی علیرضاشریفی 1371 پژوهشکده تعلیم وتربیت
23 بررسی تاریخ آموزش وپرورش جیرفت علیرضاشریفی 1370 پژوهشکده تعلیم وتربیت
24 ارزیابی تحقیقات انجام شده درپژوهشکده تعلیم وتربیت کرمان علیرضاشریفی 1369 پژوهشکده تعلیم وتربیت
25 بررسی تاریخ آموزش وپرورش ناحیه دوکرمان علیرضاشریفی 1368 پژوهشکده تعلیم وتربیت
26 چگونگی رفتارسازمانی وتاثیرآن برفرایندآموزش به دبیران علیرضاشریفی 1372 پژوهشکده تعلیم وتربیت
27 مطالعه و تجزیه تحلیل هزینه- فایده آموزش فنی پسران علیرضاشریفی 1382 پژوهشکده تعلیم وتربیت
28 مکانیابی واحدهای آموزشی موردنیازطی 10 سال آینده علیرضاشریفی 1380 پژوهشکده تعلیم وتربیت
29 بررسی اپیدمیولوژیک سومصرف مواداعتیادآوردربین دانش آموزان علیرضاشریفی 1379 پژوهشکده تعلیم وتربیت
30 بررسی اختلالات رسم الخطی درکتب درسی دوره های مختلف تحصیلی علیرضاشریفی 1380 پژوهشکده تعلیم وتربیت
 
 
مقالات و کتاب های چاپ شده  :
 
ردیف مقالات و کتاب های چاپ شده نام نشریه یا کتاب سال انتشار
1 مطالعه عوامل موثر بر گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علومپزشکی قزوین 1387
THE FEATURES OF FORMATION MECHANISMS OF WOMEN SOCIAL PARTICIPATION IN IRAN AMERICAN SCIENCE 2012
2011 Study on factors effective on social participation of the women in Iran.
2010 Position and share of urban women in distribution of power in family.
2009 Modernism in thought among girl students of Tehran universities.
 
 
 
سوابق اجرایی- مدیریتی(محل خدمت- سمت- ابلاغ):
سمت محل خدمت سال
مسوول جهاد سازندگی کهنوج 1359
معاون پرورشی آموزش و پرورش کهنوج 1361
رییس آموزش و پرورش کهنوج 1362
رییس مرکز تربیت معلم کهنوج 1364
رییس پژوهشکده تعلیم و تربیت کرمان 1376
مشاور علمی رییس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تهران 1384
مدیر گروه پژوهشی خانواده تهران 1385
 
تقدیر و تشکر:
موضوع مرجع تاریخ
مدیریت آموزشی معاون وزیر 1364
مدرس نمونه معاون وزیر 1368
مدیریت پزوهش وزیر 1376
جشنواره خوارزمی معاون وزیر 1377
چشنواره خوارزمی معاون وزیر 1378
پژوهشگر نمونه رییس  پژوهشگاه مطالعات آ.پ 1388
مدبر گروه برگزیده رییس پژوهشکده خانواده 1389
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
دفعات مشاهده: 2350 بار   |   دفعات چاپ: 529 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران Iranian Association for Sociology of Education
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 43 queries by YEKTAWEB 4414