[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: فصلنامه علمي-ترويجي جامعه شناسي آموزش و پرورش كنفرانس ساليانه انجمن جامعه شناسي آموزش و پرورش ايران ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره ما::
نشریات و انتشارات::
سمینارها و نشستها::
واحدهای استانی::
کمیته ها ::
بخش دانشجویی::
اخبار رویدادها::
عضویت در انجمن::
بخش آموزش::
مراکز مرتبط::
برقراری ارتباط::
تفاهم نامه ها::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
اسناد راهبردی::
کمیته آموزش و پرور و هویت ::
مصاحبه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
اطلاعیه ها
 
 
..
:: متن اولیه اساسنامه انجمن ::

به نام خدا 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – معاونت پژوهشی

 دفتر انجمن های علمی ایران

 اساسنامه انجمن ایرانی جامعه شناسی آموزش و پرورش

 فصل اول – کلیات و اهداف

ماده 1: به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به انجمن ایرانی جامعه شناسی آموزش و پرورش که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

ماده 2: انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده 3: مرکز انجمن در شهر تهران می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود. تبصره: هیئت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم – وظایف و فعالیتها:

ماده 5: به‌منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد: 1

-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم جامعه شناسی آموزش و پرورش سر و کار دارند. 2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.

5-5- برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

 6-5- انتشار کتب و نشریات علمی.

فصل سوم – انواع و شرایط عضویت

 1-6-عضویت پیوسته مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته انجمن درآیند.

2-6- عضویت وابسته: اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

3-6- عضویت دانشجویی: کلیه دانشجویانی که در رشته‌های علوم اجتماعی به تحصیل اشتغال دارند.

 4-6- عضویت افتخاری: شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های جامعه شناسی آموزش و پرورش حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.

 5-6- اعضای مؤسساتی حقوقی)سازمانهایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند

(. تبصره 1: افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 می‌باشند با تصویب هیئت مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

 تبصره 2: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

 ماده 7: هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدکرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

 تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

 ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

 1-8- استعفای کتبی

 2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

فصل چهارم – ارکان انجمن

ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی

 ب: هیئت مدیره

ج: بازرسان

ماده 10 : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

1-10- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

 2-10- در صورتی که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با هر تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت.

 3-10- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرسان و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.

تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به‌صورت کتبی یا آگهی در روزنامه‌ کثیر‌الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2: یک‌سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرسان انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرسان تصریح نمایند.

تبصره 3: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهدبود که در تقاضانامه ذکر شده‌است و هیئت رئیسه مجمع از میان اعضا انتخاب خواهد شد.

ماده 11: وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده

 1-11-انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان

 2-11-تصویب خط مشی انجمن

3-11-بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرسان

 4-11-تعیین میزان حق عضویت

 5-11-تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

 6-11-عزل هیئت مدیره و بازرسان

 7-11-تصویب انحلال انجمن

8-11-بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

تبصره 1: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.

 تبصره 2: اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

 تبصره 3: اعضای هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان کاندیدا کرده‌اند.

تبصره4: مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در موارد بندهای5-11 و 6-11 و 7-11 تشکیل می شود.

ب– هیئت مدیره( شورای اجرایی)

ماده 12: هیئت مدیره انجمن مرکب از 7عضو اصلی و 2 عضو علی‌البدل می باشد. که هر 2 سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند. .

1-12- هیچیک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

 2-12- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

3-12- هیئت مدیره حداکثر تا 2 ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.

 4-12- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادارر با امضای رئیس و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس یا قائم مقام معتبر است.

 5-12- هیئت مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

 6-12- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

 7-12- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می‌شود.

8-12- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهدبود.

9-12- درصورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.

 10-12- شرکت بازرسان در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

11-12- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید. تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.

ماده 13: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

 2-13- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.

 3-13- هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می‌دهد.

 4-13- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می‌باشد.

 5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر. 6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به‌غیر.

 7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

 8-13- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن

 9-13- جلب هدایا و کمکهای مالی

10-13- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی

 11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

12-13- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ج – بازرسان

 ماده 14: مجمع عمومی عادی 2 نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت 2 سال انتخاب می‌نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 15: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

 1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

 2-15- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

 3-15- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگیرد.

فصل پنجم – گروههای علمی انجمن

ماده 16: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می‌پردازند. 1-گروههای تخصصی

2-کمیته آموزش و پژوهش

3-کمیته انتشارات

4-کمیته آمار و اطلاعات

 5-کمیته پذیرش و روابط عمومی

 6-کمیته گردهمایی‌های علمی 1-16- تهیه و تصویب آیین نامه تشکیل گروهها با انجمن است.

  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
دفعات مشاهده: 10063 بار   |   دفعات چاپ: 1341 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 81 بار   |   0 نظر
انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران Iranian Association for Sociology of Education
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4414